Lucjan Wolanowski
SmodCMS

Dedykacje dla Wolanowskiego - wybór z kolekcji książek

 

Donatorzy: Ludwika Amber, Mirosław Azembski, Eugeniusz Bajkowski, Władysław Bartoszewski, Kazimierz Błahij, Jerzy Boniecki, Michel G. Bovay, Marian Brandys, Noel Brown, Olgierd Budrewicz, Norman Davies, Stefan Dębski, Aleksander Drożdżyński, Kazimierz Dziewanowski, Kira Gałczyńska, Natalia Gałczyńska, Wiesław Górnicki, Józef Hen, Thor Heyerdahl, Wojciech Jagielski, Jerzy Janicki, Leon Janowicz, Zygmunt Kałużyński, Edward Karłowicz, Krzysztof Kąkolewski, Ludwik Jerzy Kern, Tadeusz Konwicki, Irena Koprowska, Jan Kosidowski, Henryk Kurta, Jerzy Malcharek, István Nemere, Tadeusz Olszański, Edmund Jan Osmańczyk, Lech Paszkowski, Ewa Sabelanka, Luis Sepúlveda, Juliusz Stroynowski, Antoni Strzelbicki, Władysław Studencki, Teofil Syga, Tadeusz Szafar, Leopold Tyrmand, Leopold Unger, Melchior Wańkowicz, Jeanette Winterson, Jacek Woźniakowski, Aleksander Ziemny, Jadwiga Żylińska.

*   *   *

LUDWIKA AMBER (1948-, poetka i tłumaczka, mieszkająca od 1982 r. w Australii; członkini australijskiego PEN Clubu)

Serdecznie pozdrawiam -
Ludwika Amber
Sydney, 12. 2. 2004

Ludwika Amber, Drzewa na pustyni, Nowe wiersze wybrane, Perth: Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej, 2003

.

.

*   *   *

MIROSŁAW AZEMBSKI (1923-1988, reportażysta, dziennikarz tygodnika „Świat”, „Głosu Pracy” i „Expressu Wieczornego”; w latach 1967-1971 korespondent Polskiego Radia i Telewizji w Paryżu)

Drogiemu Lucjanowi
Mirosław
30. I. 57.

Mirosław Azembski, Krzyże i korona. Reportaż znad ujścia Wisły, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1956

.

.

*   *   *

EUGENIUSZ BAJKOWSKI (1931-, dziennikarz, publicysta ekonomiczny. Wychowywał się w Szanghaju i Tien-tsin. Pisywał do prasy w Szanghaju i w Warszawie, m.in. korespondencje dla czasopism: „Po prostu”, „Film”, „Polityka”, współpraca z Agencją Prasowo-Informacyjną API. Członek redakcji australijskiego tygodnika „The Bulletin”, potem „The Australian”. Był m.in. doradcą ekonomicznym Konfederacji Australijskiego Przemysłu CAI. Mieszka w Canberze)

Lucjanowi -
Upominek przed wyprawą
„Antypody III”
„Koala”
Melbourne, 18/2/1964 r.

[w:] Donald Horne, The Lucky Country. Australia in the sixties, Ringwood: Penguin Books Pty Ltd, 1964

Kochanemu
Lucjanowi -
„Koala”
Sydney, 1964

[w:] Mona Ravenscroft, Men of the snowy mountains, Adelaide: Rigby Limited, 1962

Kochanemu Lucjanowi,
na Gwiazdkę 1964 r.
ofiaruję
Żeńka - „Koala”
(Jest to bardzo rzadkie wydanie świetnego pisarza
„from the Bush”. Nie wypuszczaj tego z rąk).

[w:] H. P. (“Duke”) Tritton, Time Means Tucker, Sydney: The Bulletin Newspaper Co. Pty., Ltd., 1959

*   *   *

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI (1922-, historyk, publicysta, polityk; więzień Auschwitz, b. minister spraw zagranicznych RP, b. ambasador RP w Austrii, prezes Polskiego PEN Clubu, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, od 2007 r. sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP)

Lucjanowi Wolanowskiemu
z dobrą o nim pamięcią:
Władysław Bartoszewski
29 VII 2004 r.

Władysław Bartoszewski, Dni walczącej Stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego, Warszawa: Muzeum Powstania Warszawskiego-Świat Książki, 2004

.

.

Lucjanowi Wolanowskiemu
z pamięcią
Władysław Bartoszewski
Warszawa, w styczniu 2005 r..

Władysław Bartoszewski, Moja Jerozolima, mój Izrael, Warszawa: Rosner & Wspólnicy, [2005]

.

.

*   *   *

KAZIMIERZ  BŁAHIJ (1924-1990, dziennikarz, publicysta, scenarzysta filmowy; był m.in. kierownikiem działu kulturalnego "Głosu Szczecińskiego" i redaktorem naczelnym pisma "Ziemia i Morze")

Lucjanowi Wolanowskiemu
z przyjaźnią i podziękowaniem
za koleżeńską pomoc
K. Błahij
Szczecin
1. I. 56

Kazimierz Błahij, Spotkania bałtyckie, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1955

.

.

*   *   *

JERZY BONIECKI (1929-2003; publicysta, od 1959 r. przebywał poza Polską; wieloletni dyrektor Fundacji Polcul założonej w 1979 r. w Australii dla popierania kultury w Polsce; publikował m.in. w paryskiej „Kulturze”, „Kontakcie” oraz innych pismach i wydawnictwach emigracyjnych)

Lucjan,
Cieszymy się z naszego ponownego spotkania. Niemal
wszystko w tej książeczce
będzie dla Ciebie lepiej
zrozumiałe. [Polecam rozdzia-
liki na str. 43, 60 & 76].
Z przyjaźnią
Jurek
Sydney, 1.3.94.

Boniecki Jerzy, U burmistrza Wenecji, Toruń: Biuro Promocji i Reklamy „Correct”, [b.d.w.]

.

.

*   *   *

MICHEL G. BOVAY (szwajcarski lekarz, był m.in. pracownikiem służby informacyjnej Światowej Organizacji Zdrowia WHO na rejon Zachodniego Pacyfiku w Manili)

A Lucjan Wolanowski
avec mon amitié
M. Bovay
13. 3. 73

G. M. Bovay, Malaria. L’ épopée du paludisme, Paris: Éditions Denoël, 1972

*   *   *

MARIAN BRANDYS (1912-1998, pisarz, publicysta, reporter; autor reportaży i książek historycznych)

Autorowi świetnej książki „Gdzie oczy poniosą”
Marian Brandys
26 III. 59

Marian Brandys, O królach i kapuście, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959

Drogiemu Luckowi z podziękowaniem za świetne reportaże japońskie
Marian Brandys
21 VII – 1960

Marian Brandys, Nieznany książę Poniatowski, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1960

.

.

Lucjanowi Wolanowskiemu z szacunkiem i sympatią
Marian Brandys
22 V – 1967

Marian Brandys, Kozietulski i inni, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1967

.

.

Drogiemu Luckowi,
którego reportaże (niestety tak rzadkie)
błyszczą nadal najwspanialszym „światowym” blaskiem
bardzo serdecznie
Marian Brandys

Marian Brandys, Koniec świata szwoleżerów. Część I: Czcigodni weterani, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1972

Kochanemu Luckowi,
którego znakomitym reportażom
zawdzięczam poznanie różnych nieznanych mi krajów –
ze starą przyjaźnią
Marian Brandys
Warszawa, 23 listopada 1979

Marian Brandys, Koniec świata szwoleżerów. Część V: Nieboska komedia * Odejścia i powroty, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1978

.

.

*   *   *

NOEL BROWN

To Lucjan
From Noel Brown
Best wishes from
Australia
27-VII-65

[w:] Australian Legendary Tales, Collected by K. Langloh Parker, Sydney-London-Melbourne-Welington: Angus and Robertson, [1955]

To Lucjan -
From your friend
Noel
Sydney - 3. I. 69.

[w:] The Australian Character. A Book of Australian Quotations, As evinced in quotations selected by Malcolm Gibbs and portrayed by Bruce Petty, Sydney-London: Collins – Halstead Press, [b.d.w.]

*   *   *

OLGIERD BUDREWICZ (1923-2011, dziennikarz, prozaik, varsavianista; autor książek reportażowych i poświęconych historii Warszawy, publikował m.in. w „Przekroju”, „Przeglądzie Kulturalnym” „Perspektywach” i „Stolicy”)

Luckowi Wolanowskiemu,
mistrzowi naszego reportażu,
niezawodnemu doradcy
w sprawach zawodowych
i życiowych
Olgierd Budrewicz
10. 10. 58

Olgierd Budrewicz, Sygnały z trzech kontynentów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1957

.

.

*   *   *

NORMAN DAVIES (1939-, historyk angielski, m.in. autor książek poświęconych historii Polski)

Lucjanowi Wolanowskiemu
Norman Davies
Elżbieta Tabakowska
28. 07. 04

Norman Davies, Powstanie ‘44, Przekład: Elżbieta Tabakowska, Kraków: Znak, 2004

.

.

*   *   *

STEFAN DĘBSKI (1914-?, publicysta, felietonista, tłumacz literatury czeskiej na język polski)

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
z serdecznym pozdrowieniem
Stefan Duba-Dębski
24/ 4. 56.

[w:] Wieczory z Jarosławem Haszkiem, tłumaczyli Helena Gruszczyńska-Dubowa, Stefan Dębski, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1956

*   *   *

ALEKSANDER DROŻDŻYŃSKI (1925-1980, dziennikarz, publicysta, pisarz. Podczas II wojny światowej w łódzkim getcie, w latach 1944-1945 więzień obozów koncentracyjnych w Auschwitz-Birkenau, Buchenwald, Bergen-Belsen. Studiował filozofię w Krakowie i we Wrocławiu. Specjalizował się w tematyce satyrycznej, był autorem wyborów dowcipów żydowskich, występował również na scenie jako satyryk, pracował ponadto m.in. jako fotoarchiwista. W 1968 r. zmuszony do emigracji, osiadł w Niemczech, gdzie wydał szereg książek w języku niemieckim. Zmarł w Düsseldorfie)

Luckowi,
z nieustajacą przyjaźnią
i sentymentem
Olek
X. 74
Somewhere in the world

Alexander Drozdzynski, Der politische Witz im Ostblock, Düsseldorf: Droste Verlag, 1974

.

.

Luckowi,
z nieustajacą przyjaźnią
Olek
Na Prima Aprilis
1976
Somewhere in Europe

Alexander Drozdzynski, Jiddische Witze und Schmonzes, Düsseldorf: Droste Verlag, 1976

.

.

*   *   *

KAZIMIERZ DZIEWANOWSKI (1930-1998, reportażysta, publicysta, dyplomata; Dziennikarz i współpracownik „Nowej Wsi”, „Świata”, „Życia Warszawy”, „Dookoła świata”, „Tygodnika »Solidarność«”, „Przeglądu Powszechnego”. Członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, w latach 1990-1993 ambasador RP w USA)

Drogiemu Lucjanowi, reporterowi
pięciu kontynentów, który namówił
mnie na napisanie mojej pierw-
szej książki, ofiarowuje swą czwartą
książkę
z wyrazami przyjaźni
K. Dziewanowski
6 marca 1963

Kazimierz Dziewanowski, Reportaż o szkiełku i oku, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1963

Drogiemu Lucjanowi, który
niegdyś namówił mnie,
abym spróbował wydać
pierwszą książkę, tę - szóstą
z kolei - ofiarowuje
K. Dziewanowski
17 IV 64.

Kazimierz Dziewanowski, Skorpion w namiocie biurowym, Warszawa: Książka i Wiedza, 1964

.

.

Drogiemu Lucjanowi
z wyrazami przyjaźni
K. Dziewanowski
8. II. 67.

Kazimierz Dziewanowski, Mój kolega czarownik, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1967

.

.

Drogi Lucjanie!
Przyjmij tę książkę ofia-
rowaną najserdeczniej
z życzeniami zdrowia,
pomyślności i aby wiodło
Ci się tak, jak Ibn Saudowi
(strona 141)
Kazimierz Dziewanowski

Kazimierz Dziewanowski, Złoto piasków, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1976

.

.

Lucjanowi
z gorącym podziękowaniem
z wyrazami
przyjaźni
Kazimierz Dziewanowski

Kazimierz Dziewanowski, Brzemię białego człowieka, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1981

.

.

*   *   *

NATALIA GAŁCZYŃSKA (1908-1976, pseud. lit. Natalia Glińska, autorka książek dla młodzieży, tłumaczka literatury pięknej) i KIRA GAŁCZYŃSKA (1936-, dziennikarka, publicystka, wieloletni kustosz Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Leśniczówce w Praniu)

Panu
Lucjanowi Wolanowskiemu
z serdecznym pozdrowieniem-
Jego stała czytelniczka
Natalia Gałczyńska
Warszawa, 10 sierpnia 1971

Dołączam i swoją wieloletnią
serdeczność
Kira Gałczyńska
Warszawa, 15 grudnia 2003

[w:] Konstanty Ildefons Gałczyński, Siódme niebo, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1970

.

.

*   *   *

WIESŁAW GÓRNICKI (1931-1996, pseud. lit. Robert F. Stratton, dziennikarz, reportażysta, działacz państwowy, pracował m.in. w „Sztandarze Młodych”, „Świecie”, Polskiej Agencji Prasowej, „Dookoła świata” i „Przekroju”. W latach 60. ub. wieku był stałym korespondentem PAP przy ONZ w Nowym Jorku)

Mój drogi Lucku,
wierz mi, że „my wszyscy z Ciebie”,
a ja chyba bardziej niż ktokolwiek.
Powinienem Cię w dedykacji tytułować
per „mistrzu”, ale znam Twój dowcip
i nie chciałbym się narazić na ripostę.
Poprzestanę więc na niezmiennym, zawsze
prawdziwym podziwie dla Twego świetnego
rzemiosła i kreślę się, początkujący termi-
nator, z sympatią, przyjaźnią, szacunkiem
Górnicki
16.2.61

Wiesław Górnicki, Tam gdzie pieprz rośnie. Reportaż z trzech tysięcy wysp, Warszawa: Książka i Wiedza, 1961

.

.

Drogi Lucjanie,
jeśli Wańkowicz jest ojcem polskiego reportażu,
to Ty jesteś jego pierworodnym synem.
Z pokorą, serdeczną przyjaźnią i niezmiennym
podziwem oddaję w Twoje ręce te książkę.
I pamiętaj, że masz przyjaciół w złym i
w dobrym
Wiesław
W-wa, 9.7.71

Wiesław Górnicki, Opowieści zdyszane, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1971

.

.

Drogi, kochany Lucku,
z niecierpliwym oczekiwaniem na
Twą następną książkę, z niezmienną
i serdeczną przyjaźnią, z nostalgicznymi
wspomnieniami z pokoju nr 13 -
WGórnicki
30.8.71

Wiesław Górnicki, Raport z Hamburga, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971

.

.

Drogiemu Lucjanowi
z niegasnącą przyjaźnią
i nadzieją (ciągle jeszcze) na
lepsze czasy
Wiesław Górnicki
Warszawa, 12 września 1976 r.

Wiesław Górnicki, Zanim zaczną rządzić maszyny, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1976

.

.

Mój najdroższy, kochany Lucku,
- przyjacielu najmilszy z pokoju nr 6 w redakcji
„Świata”
- orle polskiego reportażu, pionierze nowego stylu,
niedoceniony, lecz wieczny,
- twórco „nowego reportażu”, na którego dziełach
(pokątnie i cichcem) uczy się już trzecie pokolenie
polskich dziennikarzy
- przyjm tę książeczkę, którą Mistrzowi składa
w pokorze i uwielbieniu
Autor
(tzn. Twój przyjaciel Sławek)
Warszawa, 25 lutego 1994 roku.

Wiesław Górnicki, Teraz już można. Ze wspomnień kulawego szerpy, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994

.

.

*   *   *

JÓZEF HEN (1923-, prozaik, dramatopisarz, reportażysta, scenarzysta filmowy; Publikował m.in. w „Żołnierzu Wolności” i „Świecie”. Autor prozy, opowiadań, dramatów, scenariuszy filmowych i reportaży, publikowanych w prasie i wydaniach książkowych)

Lucjanowi,
mojemu
wieloletniemu
dobroczyńcy –
Józef Hen
Warszawa, 4 IX. 79.

Józef Hen, Kwiecień, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1979

Lucjanowi-
i Jego najbliższym
spod serca -
Panicz
Warszawa, 18. V. 1990.

Józef Hen, Oko Dajana, Warszawa: Iskry, 1990

*   *   *

THOR HEYERDAHL (1914-2002, podróżnik, etnograf i geograf norweski; m.in. w 1947 r. przepłynął Ocean Spokojny na tratwie „Kon-Tiki”. Prowadził badania na Wyspie Wielkanocnej, Maledywach i wielu innych miejscach na świecie. Autor kilkunastu książek, w których opisywał swoje wyprawy)

Til
Lucjan Wolanowski
Best wishes from
Thor Heyerdahl
Oslo, 20-9-1957

Thor Heyerdahl, Aku-Aku. Påskeøyas Hemmelighet, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1957

.

.

*   *   *

WOJCIECH JAGIELSKI (1960-, dziennikarz i reporter, korespondent „Gazety Wyborczej”, autor korespondencji wojennych i reportaży z Afryki, Azji Środkowej, Zakaukazia i Kaukazu)

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
z pozdrowieniem
Wojciech Jagielski
22 września 2004

Wojciech Jagielski, Wieże z kamienia, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2004

*   *   *

JERZY JANICKI (1928-2007, prozaik, dziennikarz, autor słuchowisk, scenarzysta filmowy; Publikował w „Słowie Polskim”, „Razem”, „Świecie”, „Nowej Kulturze”, „Dookoła świata”. Pracował w Dziale Literackim Polskiego Radia, był współtwórcą powieści radiowej „Matysiakowie”. Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Lwowa)

Egonowi Erwinowi Wolanowskiemu
w dowód przyjaźni
Jerzy Janicki
Warszawa, dnia 9. II. 1954 r.

Jerzy Janicki, Rywale, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1953

*   *   *

LEON JANOWICZ (1925-2010, dziennikarz, powieściopisarz, krytyk literacki, wieloletni kierownik działu kultury „Kuriera Polskigo”)

Lucjanowi
na pamiątkę
lat mołojeckich
Autor
24. VI. 98

Leon Janowicz, Lekki chleb czyli dyskretny urok Peerelu, Staszów: Biblioteka Staszowska, 1990

.

.

*   *   *

ZYGMUNT KAŁUŻYŃSKI (1918-2004, dziennikarz, krytyk filmowy; publikował m.in. w „Odrodzeniu”, „Kuźnicy”, „Nowej Kulturze”, „Polityce”, „Miesięczniku Literackim”, „Filmie” i „Kinie”. Autor kilkudziesięciu książek eseistycznych, poświęconych głównie krytyce filmowej)

Lucjanowi Wolanowskiemu
Z Najlepszymi Życzeniami!
Zygmunt Kałużyński
Warszawa, 1. VI. 2004

Zygmunt Kałużyński, Listy zza trzech granic, Warszawa: Czytelnik, 1957

.

.

*   *   *

EDWARD KARŁOWICZ (1921-, dziennikarz, publicysta, reportażysta, autor tekstów satyrycznych i popularnonaukowych, tłumacz literatury rosyjskiej; publikował m.in. w „Świecie”, „Poznaj Świat”, „Wiedzy i Życiu”, „Problemach”)

Lucjanowi Wolanowskiemu
z przyjacielskim ostrzeżeniem
- jak nie należy tych rzeczy robić
Ed. Karłowicz
Warszawa, 24.6.72

Edward Karłowicz, Najdalsza ziemia, Warszawa: Biuro Wydawnicze „Ruch”, 1971

.

.

*   *   *

KRZYSZTOF KĄKOLEWSKI (1930-, dziennikarz, reportażysta, scenarzysta filmowy; Publikował w „Pokoleniu”, „Sztandarze Młodych”, „Kurierze Polskim”, „Kulturze”, „Literaturze”, „Dookoła świata”. Autor nowel filmowych, scenariuszy i komentarzy do filmów krótkometrażowych)

Lucjanowi Wolanowskiemu
z nadzieją, że nasze
koleżeństwo jest trwałe
Krzysztof Kąkolewski
- w XVI - lecie
Mazurkiewicza
[Warszawa] lipiec [1972]

Krzysztof Kąkolewski, Jak umierają nieśmiertelni, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1972

.

 

.

Kochanemu
Lucjanowi – z
Prośbą by zajrzał
na str. 222
Krzysztof
Łódź 5.5. [1973]

Krzysztof Kąkolewski, 3 złote za słowo. 22 historie, które napisało życie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1973

.

.

Lucjanowi Wolanowskiemu
- na półkę książek
Krzysztofa Kąkolewskiego
dedykowanych podob-
nie jak książki
Wolanowskiego –
Kąkolewskiemu
- z niezmienną
życzliwością
Krzysztof
15.3.78

Krzysztof Kąkolewski, Na sto czterdziestym kilometrze w lewo, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978

.

.

Drogiemu
Lucjanowi
Wolanowskiemu
zawsze
przyjazny
Krzysztof Kąkolewski
Warszawa, październik 85

Krzysztof Kąkolewski, Co u pana słychać? Biała księga. Sprawa Dolezalka, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1985

.

.

*   *   *

LUDWIK JERZY KERN (1920-2010, pisarz, publicysta, reportażysta, satyryk, autor książek dla dzieci; Publikował m.in. na łamach krakowskiego „Przekroju”, gdzie był m.in. twórcą rubryki pt.: „Rozmaitości”, czy cyklów: „O Wacusiu” i „Prosimy nie powtarzać”)

Luckowi Wolanowskiemu
te rymowane reportaże
z życia zwierząt
pozwala sobie ofiarować
L. J. Kern
Kraków 28. I. 1956.

Ludwik Jerzy Kern, Tu są bajki, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1954

.

.

Drogiemu Luckowi
z dwuletnim opóźnieniem.
L. J. K.
Kraków 17. VIII. 1956.

Ludwik Jerzy Kern, Bajki drugie, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1954

.

.

LUCJANOWI WOLANOWSKIEMU
z wyrazami
szczerej sympatii
Ludwik Jerzy
Kraków 17. VIII. 1956.

Ludwik Jerzy Kern, Do widzenia zwierzęta, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1956

.

.

Przyjm tę książkę duszo wierna
I od konia
I od Kerna
L. J. K.
W-wa 28. IX. 1963.

Ludwik Jerzy Kern, Spacer z koniem, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1963

.

.

DROGI LUCJANIE-SANIE,
SKAZUJĘ CIĘ
NA CZYTANIE
TWÓJ
Ludwik Jerzy
12. V. 1967.

Ludwik Jerzy Kern, Zemsta szafy, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1967

.

.

LUCKOWI
Z GORĄCYM PRZYJACIELSKIM
HAU! HAU!
PIĄTA ŁAPA
L. J. Kern
20. VIII. 1969
W KRAKOWIE MIEŚCIE

Ludwik Jerzy Kern, Cztery łapy, Warszawa: Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1969
 

 


KOCHANEJ FIRMIE
LUCJAN WOLANOWSKI
SZEF FIRMY
„KERNALIA”
L. J. K.
Kraków n/Wisłą
20. VIII. 1969

Ludwik Jerzy Kern, Kernalia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1969

.

.

DROGIEMU
LUCJANOWI
Z PODZIĘKOWANIEM
ZA MIŁE CHWILE OD PONAD
ĆWIERĆWIECZA
L. J. K.
24. VI. 1973.

Ludwik Jerzy Kern, Podglądanie rodaków, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972

.

.

DROGIEMU
JAŚNIE PANU
PRZYJACIELOWI
LUCJANOWI Z WOLANOWA
Z PEŁNYM RYMNIĘCIEM
JAŚNIE PAN AUTOR
Ludwik Jerzy Kern
KRAKÓW, MARZEC 1983

Ludwik Jerzy Kern, Jaśnie Pan Rym, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1982

.

.

Mojemu Przyjacielowi
LUCJANOWI
WOLANOWSKIEMU
z podziękowaniem
za odwieczną
serdeczność
Ludwik Jerzy Kern
Kraków 17. II. 1997

Ludwik Jerzy Kern, Kolekcja, Warszawa: Agencja Wydawnicza i Reklamowa AKCES, 1996

.

.

Drogi
Przyjacielu!
Jako autor ściskam
serdecznie jednego
z BOHATERÓW tej
książki
Duża buźka
Twój
L. J. K.
27. 10. 2000.

Ludwik Jerzy Kern, Moje abecadłowo, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000

.

.

DROGI
LUCJANIE
TY TEŻ UPRAWIAŁEŚ
PODGLĄDANIE
I TO Z NIEZŁYM
WIELOKSIĄŻKOWYM
SKUTKIEM
BIJĘ CI POKŁONY
TWÓJ
L. J. K.
LISTOPAD 2004

Ludwik Jerzy Kern, Dyskretne podglądanie rodaków, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2004

*   *   *

TADEUSZ KONWICKI (1926-, prozaik, scenarzysta i krytyk filmowy; publikował w „Dzienniku Literackim”, „Nurcie”, „Odrodzeniu”, „Nowej Kulturze”, „Filmie” i „Kinie”. W latach 1970-1978 kierownik literacki Zespołu Filmowego „Pryzmat”. Autor powieści, opowiadań i scenariuszy filmowych)

Koledze Lucjanowi Wolanowskiemu
z serdecznym uściskiem dłoni
Tadeusz Konwicki
6. VI. 1954 r.

Tadeusz Konwicki, Władza, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1954

.

.

*   *   *

IRENA KOPROWSKA  (1917-2012, lekarka, cytolog, konsultantka WHO w dziedzinie cytodiagnostyki. Żona prof. Hilarego Koprowskiego)

Lucjanowi
Moje wspomnienia
Autorka

Irena Koprowska, A woman wanders through life and science, Albany: State University of New York Press, 1997

.

.

*   *   *

JAN KOSIDOWSKI (1922-1992, syn pisarza Zenona Kosidowskiego; fotoreporter, pracował m.in. w redakcji „Świata”)

- Luckowi Wolanowskiemu, przesyłam tą
książeczkę z paroma wspomnieniami z
długich i dawnych lat „Świata”
z uściskami Janek
Warszawa, 15 listopada 1984 r.

Jan Kosidowski, Zawód: fotoreporterzy, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984

.

.

*   *   *

HENRYK KURTA (1935-?, dziennikarz, publicysta)

Lucjanowi, licząc
na jego poczucie
humoru
Henryk
Bruksela, 25. 9. 91

[w:] Henryk Kurta, Dominique Jacquemin, Gorby – Le magnifique, Bruxelles: Editions du Souverain, 1991

.

.

*   *   *

JERZY MALCHAREK (publicysta, działacz polonijny. Mieszkał w Hobart, na Tasmanii)

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
na pamiątkę pobytu w Hobart
Malcharek
24. I. 73.

[w:] R.[onald] M. Younger, Australia and the Australians. A new conside history, Adelaide: Rigby Limited, 1970

*   *   *

ISTVÁN NEMERE (1944-, węgierski pisarz SF, tłumacz literatury polskiej na węgierski; Przewodniczący esperanckiej sekcji PEN Clubu)

Lucjanowi
z przyjaźnią
Nemere István
‘94

István Nemere, Klaustropolis (Zamknięte Miasto), Bielsko-Biała: Kleks, 1991

Lucjanowi
z przyjaźnią
István
‘94

István Nemere, Operacja Neutron, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989

.

 

.

*   *   *

TADEUSZ OLSZAŃSKI (1929-, dziennikarz, publicysta; tłumacz literatury węgierskiej. Publikował m.in. w „Sztandarze Młodych”, „Sportowcu”, „Urodzie” i „Polityce”. Kierował Ośrodkiem Kultury Polskiej w Budapeszcie, był też m.in. korespondentem Polskiego Radia i Telewizji na Węgrzech i w Jugosławii)

Lucjanowi
z serdecznością
odnalezionych rodzinnych
więzów. Niech żyją córki!
3. 06. 99
Tadeusz

Tadeusz Olszański, Mój brat cię zabije! O wojnie w Jugosławii, Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 1995

.

.

*   *   *

EDMUND JAN OSMAŃCZYK (1913-1989, prozaik, publicysta, dziennikarz, działacz publiczny; m.in. korespondent Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej na Konferencji Poczdamskiej i procesie norymberskim. Był także korespondentem w Waszyngtonie, Nowym Jorku, Rio de Janeiro i Meksyku. Był także posłem na Sejm i senatorem RP. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Życiu Warszawy”, „Przekroju”, „Świecie”, „Przeglądzie Kulturalnym”)

Wielkiemu Luckowi
z serdeczną przyjaźnią
mały osman
6 VI 64

Edmund Osmańczyk, Ciekawa historia ONZ, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1963

Luckowi Wolanowskiemu
z przyjaźnią
Osman
XI 65

Edmund Osmańczyk, Mała encyklopedia ONZ. W Nowym Jorku nad Wschodnią Rzeką, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1965

.

.

Drogiemu Luckowi
Wolanowskiemu
z przyjaźnią
Osman
25 VI 70

Edmund Osmańczyk, Był rok 1945…, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970

.

.

*   *   *

LECH PASZKOWSKI (1919-2013, publicysta historyczny, pisarz, dziennikarz, autor i redaktor prac historycznych oraz biograficznych. Od 1948 r. w Australii. Zajmował się m.in. dokumentowaniem historii Polaków na Antypodach)

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu z najlepszym
pozdrowieniem tę odbitkę przesyłam
Lech Paszkowski

Lech Paszkowski, Dr Jan Danysz and the rabbits of Australia, [w:] The Australia Zoologist, 15 (2), 1969

.

.

 

 

 

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
autorowi wielu pięknych książek,
tę rozprawkę z Antypodów
przesyłam
Lech Paszkowski
Melbourne, Australia

Lech Paszkowski, John Stanislaw Kubary - naturalist and ethnographer of the Pacific Islands. (nadbitka) [b.m. i d.w.]

.

 

.
 

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
z serdecznym pozdrowieniem
tę skromną rozprawkę przesyłam
Lech Paszkowski

Lech Paszkowski, Social background of sir Paul Strzelecki and Joseph Conrad, Melbourne: Australia Felix Literary Club, 1980

.

.

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu,
którego książki pokazały Polakom Australię,
na pamiątkę spotkań w Warszawie i w Melbourne
oraz wieloletniej przyjaźni
Lech Paszkowski
Melbourne, 2 marca 1988

Lech Paszkowski, Poles in Australia and Oceania 1790-1940, Sydney - Rushcutters Bay: Australia National University Press - Pergamon Press Australia, 1987

.

.

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu,
„człowiekowi z Warszawy” i autorowi
dziewięciu pięknych książek o Australii,
tę biografię, owoc siedmiu lat pracy,
przesyłam wraz z serdecznym pozdrowieniem
z Antypodów
Lech Paszkowski
Melbourne, 7 września 1997

Lech Paszkowski, Sir Paul Edmund de Strzelecki. Reflctions of his life, Kew: ARCADIA Australian Scholarly Publishing, 1997

.

.

Panu Lucjanowi
Wolanowskiemu, wraz z serdecznym
pozdrowieniem, tę gawędę przesyłam
Lech Paszkowski
Melbourne, 1 sierpnia 1999

Lech Paszkowski, Kłopoty pisarzy w Australii. Przygodna gawęda, [w:] Archiwum Emigracji. Studia-Szkice-Dokumenty, zeszyt 2, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999

.

.

*   *   *

EWA SABELANKA (dziennikarka, publicystka, poetka, m.in. współautorka antologii reportażu międzywojennego pt. 7599 dni Drugiej Rzeczpospolitej, Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1983)

Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
z wyrazami szczerej sympatii
Ewa Sabelanka
Warszawa, 15 czerwca 79 r.

Ewa Sabelanka, Oswajanie nadziei, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979

*   *   *

LUIS SEPÚLVEDA (1949-, pisarz chilijski; współpracownik Salvadora Allende w okresie jego rządów, następnie zmuszony przez reżim gen. Augusto Pinocheta do emigracji. Publikuje w prasie, jego twórczość przełożono na blisko 40 języków. Współpracuje z organizacjami ekologicznymi i obrony praw człowieka)

Par Lucjan Wolanowski,
cordialmente,
Luis Sepúlveda

Luis Sepúlveda, Przegapienia, Warszawa: Noir sur Blanc, 2005

.

 

.

*   *   *

JULIUSZ STROYNOWSKI (1919-1991, socjolog, religioznawca, tłumacz. Mieszkał w Republice Federalnej Niemiec)

Lucjanowi Wolanowskiemu
z serdecznym uściskiem
dłoni
JStroynowski
10. 10. 56

[w:] Erich Maria Remarque, Czas życia i czas śmierci, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

.

 

.

*   *   *

ANTONI STRZELBICKI (1922-2002, kapitan żeglugi wielkiej, publicysta, autor książek o tematyce marynistycznej, tłumacz literatury pięknej)

TO
LUCKY LUCIANO
FROM
FATTY ANTONIO
WITH BEST REGARDS
A. ST.
18.4.80

[w:] Edward Jerningham Wakefield, Adventure in New Zealand from 1839 to 1844; with some account of the beginning of the British colonization of the islands, London: John Murray, Albemarle Street, 1845; reprint: Aucland: Wilson & Horton Ltd., [b.d.w.]

LUCJANOWI WOLANOWSKIEMU
NIEDOŚCIGŁEMU CICERONE PO JAKŻE
ZAWIKŁANYCH CIEŻKACH SZTUKI
PISARSKIEJ
TEN DROBIAZG PRZEKAZUJĘ Z PROŚBĄ
O PRZYJĘCIE
AStrzelbicki
GDYNIA, dn. 16.8.1980

Antoni Strzelbicki, Marynarski groch z kapustą, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980

.

.

*   *   *

WŁADYSŁAW STUDENCKI (1910-1985, historyk literatury, poeta; W 1948 r. był założycielem i do 1981 r. prezesem Klubu Literackiego w Bytomiu. Kierował m.in. Katedrą Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu)

Wielce Łaskawemu i Kochanemu
Panu Red. Lucjanowi Wolanowskiemu
z wyrazami wdzięczności
za uroczy życiorys i z serdecz-
nym pozdrowieniem
W Studencki
Bytom,
27. II. - 67

Władysław Studencki, Wieczory bytomskie (silva rerum), Wrocław: Ossolineum, 1967

.

.

*   *   *

TEOFIL SYGA (1903-1983, historyk literatury, krytyk literacki i teatralny, prozaik; w czasie II wojny światowej redagował m.in. pisma konspiracyjne „Rzeczpospolita Polska”, „Serwis”, „Dzień Warszawy”. Po wojnie przez kilka lat więziony w więzieniu komunistycznym. Pracował i publikował m.in. w „Gazecie Ludowej”, „Stolicy”, „Świecie”. Badacz twórczości Adama Mickiewicza)

„Wspominając dawne chwile…”
i współpracę w czasie okupacji
Panu Lucjanowi Wolanowskiemu
Teofil Syga
Wwa, 25/XI. 60 r.

Teofil Syga, Te księgi proste. Dzieje pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

.

.

*   *   *

TADEUSZ SZAFAR (-1995, dziennikarz, publicysta, pisarz, tłumacz. Po wydarzniach Marca 1968 pozbawiony możliwości stałej pracy, od 1975 r. na emigracji. Stypendysta Harvard University, współpracował z instytucjami zajmującymi się problematyką rosyjską i ukraińską)

Lucjanowi
z wyrazami najszczerszej
przyjaźni
T. Szafar
9. 11. 71

[w:] Roman Juryś, Tadeusz Szafar, Pitaval polityczny 1918-1939, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1971

*   *   *

LEOPOLD TYRMAND (1920-1985, prozaik, publicysta, krytyk muzyczny; Pracował w redakcjach oraz publikował teksty w „Dziś i Jutro”, „Odrodzeniu”, „Przekroju”, Nowej Kulturze”, Po prostu”, Przeglądzie Kulturalnym”. Od 1965 r. poza Polską, we Francji a następnie, aż do śmierci, w USA. Publikował w paryskiej „Kulturze” i londyńskich „Wiadomościach”, „The New Yorkerze”, „The New York Times Magazine”, „National Reviev” i in.)

Lucjanowi Wolanowskiemu -
- przedstawicielowi najrzadsze-
go gatunku przyjaciół
taktownych – co wiadomym
się staje po dziesięciu
latach próby –
Leopold Tyrmand
Warszawa
18. VI. 56

Leopold Tyrmand, Zły, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1956

.

.

*   *   *

LEOPOLD UNGER (1922-2011, pseud. Brukselczyk, Pol Mathil; dziennikarz „Życia Warszawy”, „Le Soir”, The International Herald Tribune”, od 1968 r. na Zachodzie, belgijski współpracownik paryskiej „Kultury”)

Luckowi
druhowi na
długiej i trudnej trasie
Leopold Unger
Wwa, 29 XI 01

Leopold Unger, Intruz, Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001

.

.

*   *   *

MELCHIOR WAŃKOWICZ (1892-1974, prozaik, publicysta, reportażysta; autor kilkudziesięciu książek eseistycznych, reportażowych i wspomnieniowych. Po II wojnie światowej przebywał na emigracji, m.in. w Wielkiej Brytanii i USA. Od 1958 r. w Polsce. Uważany za jednego z największych reportażystów XX wieku)

Z reporterskim
salutem!…
Melchior Wańkowicz
1. I. 66

Melchior Wańkowicz, Prosto od krowy, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1965

*   *   *

JEANETTE WINTERSON (1959-, brytyjska powieściopisarka i publicystka; laureatka Nagrody Whitbreada)

To Lucjan Wolanowski
Jeanette Winterson

Jeanette Winterson, Nie tylko pomarańcze…, Poznań: Rebis, 2000

*   *   *

JACEK WOŹNIAKOWSKI (1920-2012, historyk sztuki, pisarz, publicysta; Redaktor naczelny miesięcznika „Znak” i wydawnictwa „Znak”. Współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Brał udział w obradach „Okrągłego Stołu”. Prezydent Krakowa w latach 1990-1991. Autor wielu artykułów i książek z zakresu historii sztuki. Kolega gimnazjalny Lucjana Wolanowskiego w Gimnazjum Męskim Sanatoryjnym dra Jana Wieczorkowskiego w Rabce, gdzie wspólnie redagowali szkolne pismo „Szczebioty”)

Te dyrdymałki
których nie zdążyliśmy
wydrukować w
„Szczebiotach” –
z serdecznym uściskiem
Jacek
Boże Narodzenie 1959

Jacek Woźniakowski, Zapiski z kampanii wrześniowej, Kraków: Znak, 1959 [odbitka z miesięcznika „Znak”, nr 63 / 1959, str. 1109-1147]

.

.

Od „Szczebiotów”
do Bombaju nie tak
daleko – w każdym
razie te dystanse nie
szkodzą, ufam, naszej przyjaźni
Z serdecznym uściskiem
Luckowi
JacekW

Jacek Woźniakowski, Laik w Rzymie i Bombaju, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", 1965

.

.

Luckowi
z bardzo już
starą przyjaźnią!
Jacek

Jacek Woźniakowski, Zapiski kanadyjskie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1973

.

.

Luciano Kochany,
niech Cię uściskam przynajmniej
via ta książeczka (ale
w Rabce nie takieśmy rzeczy
pisywali!)
z przyjaźnią
Jacek

Jacek Woźniakowski, Czy artyście wolno się żenić?, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978

.

.

*   *   *

ALEKSANDER ZIEMNY (1924-2009, właśc. Aleksander Keiner, poeta, prozaik, reportażysta, tłumacz poezji hebrajskiej i rosyjskiej. W latach 30-tych ub. wieku uczeń Gimnazjum Sanatoryjnego Męskiego dra Jana Wieczorkowskiego w Rabce. Po wojnie m.in. dziennikarz i współpracownik „Przekroju”, Agencji Prasowo - Informacyjnej API, „Świata” i „Midrasza”)

Kochanemu Luckowi,
szefowi polskich reporterów,
świetnemu facecjoniście – a
przede wszystkim najlep-
szemu Koledze
AZiemny
W-wa, 18. VI. 56 r.

Aleksander Ziemny, Teraz i zawsze, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1956

Lucjanowi,
z którym zmarnowaliśmy
wspólnie najlepsze lata
naszego życia
A.Z.
W-wa, 11. IV. 64

Aleksander Ziemny, Partia macao, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo "Iskry", 1964

.

.

Lucjanowi, na pamiątkę
i w dowód szczerej przyjaźni
Olek
W-wa, 24. XII. 64 r.

Aleksander Ziemny, Gniazdo, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964

.

.

Profesorowi
Lucjanowi Wolanowskiemu,
którego teoria namiętności
pozwoliła mi dojrzeć
prawdziwe głębie żywota
- wdzięczny uczeń
W-wa, 28. II. 67.

Aleksander Ziemny, Dziesiątka, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967

.

.

Kochanemu Lucjanowi
z ukłonem
i najlepszymi życzeniami
zdrowia
Aleksander Ziemny
Warszawa, dnia 1 maja 1977 roku

Aleksander Ziemny, Liryka, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977

Bardzo drogiemu, staremu przyjacielowi
Lucjanowi Wolanowskiemu
z prawdziwą serdecznością
i życzeniami możliwie – jak na
to wiek pozwala – najlepszego
zdrowia
Aleksander Ziemny
Warszawa, dnia 28 marca 1985

Aleksander Ziemny, Nowe wiersze i przekłady, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1985

Drogiemu Lucjanowi –
na pamiątkę starej, już półbaś-
niowej Rabki –
Olek
Warszawa, 16 kwietnia 1986

[w:] Poezje nowohebrajskie, Wybrał, przełożył, przedmową i notami opatrzył Aleksander Ziemny, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

.

.

*   *   *

JADWIGA ŻYLIŃSKA  (1910-2009, powieściopisarka, eseistka, tłumaczka)

Panu Lucjanowi
Wolanowskiemu
na pamiątkę pierwszej
wizyty na Wiślickiej
najserdeczniej
Jadwiga Żylińska
Warszawa 24 VI 1979 r.

Jadwiga Żylińska, Kapłanki, amazonki i czarownice, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978

oprac.: MARIUSZ KUBIK

Powrót do strony głównej