Lucjan Wolanowski
SmodCMS

Varia

* Artur Rejter - Reportaże podróżnicze Lucjana Wolanowskiego w ujęciu genologii lingwistycznej (2009)

... Lucjan Wolanowski jawi się jako autor niezwykle świadomy funkcji tytułu, o czym świadczą użyte przez niego w różnych miejscach tekstu nagłówki. Już główne tytuły przyciągają uwagę odbiorcy. Zwierciadło bogini jest tytułem intrygującym, wzbudzającym uwagę, ale zagadkowym i niewiele mówiącym o zawartości książki. Autor umieszcza jednak podtytuł Reporter w kraju tranzystorów i gejsz, który łatwo naprowadza czytelnika na temat utworu – tematem tym jest Japonia. Skontrastowanie dwu leksemów tranzystor i gejsza jest zabiegiem, który precyzyjnie wprowadza czytelnika w temat reportażu, a jest nim z jednej strony Japonia nowoczesna, lider światowego przemysłu i myśli technicznej, z drugiej zaś – kraj o bogatej, starej i egzotycznej dla Europejczyka tradycji kulturowej. Podobne strategie stosuje Wolanowski w wypadku drugim. Westchnienie za Lapu-Lapu to także nagłówek budzący zainteresowanie, brzmiący nieco tajemniczo, przywołujący konotacje z czymś odległym kulturowo i cywilizacyjnie ...

* Jakub Wiewiórski - Bodo i Reri (2010)

... Ostatnim Polakiem, który spotyka się na Tahiti z Reri, jest Lucjan Wolanowski. W 1961 r. reporter czeka wiele wieczorów, zanim aktorka pojawi się w barze Col Bleu. Barman nie rozumie, dlaczego komuś zależy na spotkaniu z dawną gwiazdą ekranu. Kobiety podejrzewają sprawy sercowe, mężczyźni, że coś przeskrobała ...

* Max Cegielski i Klara Czerniewska - dwie książki o Gabrielu Rechowiczu (2011)

... Na maturalnym zdjęciu obok łatwo rozpoznawalnego Gabra są chłopaki z rodzin łódzkich milionerów, młodzi hrabiowie, dzieci niemieckich przemysłowców, a poza tym synowie biednych góralskich rodzin z Rabki. Na jednym zdjęciu cały przekrój społeczny Polski. Jak to w dobrej szkole: burżuazja, arystokracja, inteligencja i biedne, ale zdolne dzieci, które, jak rozumiem, nie musiały płacić bardzo wysokiego czesnego. Przystojni młodzieńcy z tego zdjęcia, dzieci elit, wyemigrowali, większość synów górali zginęła podczas wojny. Lucjan Wolanowski w swoich wspomnieniach pisze, że Gaber po maturze "poszedł na zawodowego do marynarki wojennej", do czego się "nie nadawał" ...

 

Powrót do strony głównej